Tel. (22) 439-03-20 biuro@greeneris.com

Zakres usług profesjonalnych świadczonych
przez Greeneris

Jesteśmy autoryzowanym partnerem VMware. Nasi eksperci są gotowi pomóc w opracowaniu strategii i wdrożeniu rozwiązań VMware z zachowaniem kontroli niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności IT w Państwa przedsiębiorstwie.


Zakres usług Greeneris 

VMware Workspace ONE UEM


 • Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentującego kluczowe funkcjonalności systemu
 • Udostępnienie środowiska testowego oraz wsparcie przy POC
 • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji powdrożeniowej
 • Wdrożenie Workspace ONE UEM w wysokiej dostępności
 • Wdrożenie Unified Access Gateway znajdującego się na systemie operacyjnym Photon (Linux):
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Content Gateway
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Per-App VPN
  • Wdrożenie oraz konfiguracja VMware Tunnel Proxy
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Reverse Proxy
 • Wdrożenie serwerów usługowych (oparte na Windows Server)
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Email Notification Service v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Workspace ONE Assist
 • Konfiguracja konsoli VMware Workspace ONE UEM
  • Integracja oraz konfiguracja Android Enterprise
  • Integracja oraz konfiguracja Device Enrollment Program
  • Integracja oraz konfiguracja Volume Purchase Program
  • Integracja Workspace ONE UEM z Knox Mobile Enrollment
  • Integracja Workspace ONE UEM z Android Zero Touch
  • Integracja Workspace ONE UEM z Samsung eFOTA
  • Integracja z Syslog
  • Integracja z Exchange
  • Integracja z AD
  • Integracja z PKI
  • Integracja z SMTP
  • Konfiguracja AWCM
  • Konfiguracja VMware Boxer
  • Konfiguracja VMware Content Locker
  • Konfiguracja VMware Web
  • Konfiguracja zabezpieczeń według „Best Practise”
 • Hardening serwerów
 • Przeprowadzanie szkoleń
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przeprowadzenie testów akceptacyjnych
 • Przeprowadzanie aktualizacji systemu Workspace ONE UEM
 • Przeprowadzanie migracji na nowe serwery
 • Przeprowadzanie migracji bazy danych
 • Przeprowadzenie migracji serwerów aplikacyjnych

VMware Workspace ONE Access


 • Wdrożenie usługi VMware Workspace ONE Access w wysokiej dostępności
 • Audyt wdrożenia
 • Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentującego kluczowe funkcjonalności systemu
 • Wdrożenie usługi Connector’a
 • Aktualizacja komponentów
 • Integracja z Active Directory
 • Integracja z ADFS
 • Integracja z Oktą
 • Integracja Z Ping
 • Integracja z Office 365
 • Integracja z aplikacjami wspierającymi SAML
 • Integracja z VMware Horizon
 • Integracja z Citrix
 • Integracja z Workspace ONE UEM
 • Wdrożenie Mobile SSO dla platformy iOS, Android

VMware Horizon


 • Wdrożenie usługi Horizon 8 w technologii on-premis, wirtualnej i środowiskach hiperkonwergentnych
 • Audyt powdrożeniowy lub kontrola istniejącego rozwiązania
 • Podnoszenie wersji serwerów Horizon – kompleksowe aktualizacje
 • Implementacja usługi Unified Access Gateway
 • Analiza wydajności systemu Horizon przy pomocy: VRealize, LiveOptics
 • Integracja systemu z Workspace ONE Access
 • Implementacja rozwiązania pojedynczego logowania – True SSO
 • Konfiguracja środowiska podstawowego – Vsphere
 • Wdrożenie puli desktopów typu Instant Clone
 • Wdrożenie puli desktopów fizycznych
 • Implementacja rozwiązania AppVolumes
 • Integracja systemu z rozwiązaniem Microsoft Remote Desktop Servers
 • Zarządzanie danymi użytkownika przy pomocy Dynamic Enviroment Manager
 • Aktualizacja/Instalacja klientów Horizona, na klientach mobilnych oraz stacjonarnych
 • Testy poprawności działania środowiska

VMware SD-WAN


 • Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentującego kluczowe funkcjonalności
 • Dostosowanie VMware SD-WAN do indywidualnych potrzeb
 • Wdrożenie VMware SD-WAN
 • Konfiguracja VMware SD-WAN Edge
 • Konfiguracja VMware SD-WAN Orchestrator
 • Konfiguracja VMware SD-WAN Gateway
 • Integracja z chmurą prywatną lub publiczną
 • Integracja z MPLS, LTE, Internetem
 • Aktualizacja komponentów

VMware Carbon Black


 • Przeprowadzenie pokazu technicznego prezentującego kluczowe funkcjonalności systemu
 • Udostępnienie środowiska testowego oraz wsparcie przy POC
 • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Wdrożenie Carbon Black Cloud na systemy Windows, Linux, MacOS
 • Konfiguracja konsoli administracyjnej
 • Konfiguracja polityk bezpieczeństwa
 • Integracja ze SIEM, Syslog
 • Przeprowadzenie szkoleń
 • Przeprowadzenie audytów
 • Świadczenie wsparcia technicznego