Tel. (22) 439-03-20 biuro@greeneris.com

Zakres usług profesjonalnych świadczonych
przez Greeneris

Jesteśmy autoryzowanym partnerem VMware. Nasi eksperci są gotowi pomóc w opracowaniu strategii i wdrożeniu rozwiązań VMware z zachowaniem kontroli niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności IT w Państwa przedsiębiorstwie.


Zakres usług Greeneris 

VMware Workspace ONE UEM


 • Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentującego kluczowe funkcjonalności systemu
 • Udostępnienie środowiska testowego oraz wsparcie przy POC
 • Przygotowanie szczegółowej dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Wdrożenie Workspace ONE UEM w wysokiej dostępności
 • Wdrożenie Unified Access Gateway znajdującego się na systemie operacyjnym Photon (Linux):
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Content Gateway
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Per-App VPN
  • Wdrożenie oraz konfiguracja VMware Tunnel Proxy
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Reverse Proxy
 • Wdrożenie serwerów usługowych (oparte na Windows Server)
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Email Notification Service v2
  • Wdrożenie oraz konfiguracja Workspace ONE Assist
 • Konfiguracja konsoli VMware Workspace ONE UEM
  • Integracja oraz konfiguracja Android Enterprise
  • Integracja oraz konfiguracja Device Enrollment Program
  • Integracja oraz konfiguracja Volume Purchase Program
  • Integracja Workspace ONE UEM z Knox Mobile Enrollment
  • Integracja Workspace ONE UEM z Android Zero Touch
  • Integracja z Syslog
  • Integracja z Exchange
  • Integracja z AD
  • Integracja z PKI
  • Integracja z SMTP
 • Hardening serwerów
 • Przeprowadzanie szkoleń
 • Przeprowadzanie audytów
 • Przeprowadzanie aktualizacji systemu Workspace ONE UEM
 • Przeprowadzanie migracji na nowe serwery

VMware Workspace ONE Access


 • Wdrożenie usługi VMware Workspace ONE Access w wysokiej dostępności
 • Audyt wdrożenia
 • Aktualizacja komponentów
 • Integracja z Active Directory
 • Integracja z ADFS
 • Integracja z Oktą
 • Integracja Z Ping
 • Integracja z Office 365
 • Integracja z aplikacjami wspierającymi SAML
 • Integracja z VMware Horizon
 • Integracja z Citrix
 • Integracja z Workspace ONE UEM
 • Wdrożenie Mobile SSO dla platformy iOS, Android

VMware Horizon


 • Wdrożenie usługi Horizon 7 w wysokiej dostępności
 • Audyt wdrożenia
 • Aktualizacja serwerów Horizon
 • Konfiguracja razem z Unified Access Gateway
 • Analiza wydajnościowa systemu Horizon przy pomocy VRealize
 • Integracja z Workspace ONE Access
 • Wdrożenie rozwiązania True SSO
 • Konfiguracja środowiska Vsphere
 • Przygotowanie puli desktopów typu Instant Clone i Linked Clone
 • Przygotowanie puli desktopów fizycznych
 • Integracja z farmą Microsoft Remote Desktop Servers
 • Integracja z usługą AppVolumes
 • Zarządzanie zawartością danych użytkownika przy pomocy Dynamic Enviroment Manager